Wielodyscyplinarne podejście do nowotworów ginekologicznych
31 marca - 1 kwietnia 2017 r.
Park Inn by Radisson Kraków

Tematyka konferencji

 

Tematyka konferencji

Wykrywanie i diagnostyka nowotworów ginekologicznych (NG)

 1. Nowe metody diagnostyki obrazowej w NG
 2. Wczesne wykrywanie raka jajnika – gdzie jesteśmy?
 3. Markery biochemiczne w diagnostyce i monitorowaniu leczenia NG
 4. Skryning raka szyjki macicy – aktualne zasady
 5. Zabiegi redukujące ryzyko w NG

Leczenie chirurgiczne

 1. Rola limfadenektomii w NG
 2. Wprowadzenie zabiegów cytoredukcyjnych do codziennej praktyki klinicznej
 3. Chirurgia małoinwazyjna w NG
 4. Techniki chirurgii górnego pietra jamy brzusznej w raku jajnika
 5. Leczenie zabiegowe lokoregionalnych nawrotów NG

Patomorfologia

 1. Metody oceny węzła wartownika
 2. Serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) – czy warto badać jajowody?
 3. Mutacje somatyczne i defekty rekombinacji homologicznej w raku jajnika i ich znaczenie kliniczne
 4. Skryning molekularny raka szyjki macicy

Radioterapia

 1. Wartość uzupełniającej radioterapia raka endometrium i szyjki macicy
 2. Nowe techniki napromieniania NG (IMRT, Cyberknife, terapia protonowa)
 3. Miejscowo zaawansowany rak szyjki macicy – radioterapii czy chirurgia
 4. Radioterapia i hipertermia raka szyjki macicy
 5. Metody podwyższania dawki w miejscowo zaawansowanym raku szyjki macicy

Chemioterapia

 1. Chemioterapia neoadjuwantowa w raku jajnika i raku szyjki macicy
 2. Terapie antyangiogenne w NG
 3. Leczenie ukierunkowane molekularnie w NG
 4. Platynooporny rak jajnika – aktualne zasady postępowania
 5. Nienabłonkowe NG – rola terapii skojarzonej

Leczenie wspomagające

 1. Chemioterapia w warunkach hipertermii (HIPEC) w nawrotowym raku jajnika in GT – mit czy rzeczywistość?
 2. Opieka okołooperacyjna w zaawansowanej chirurgii w ginekologii onkologicznej. Rola protokołu ERAS.
 3. Bezpieczne zachowanie płodności u chorych na NG
 4. Leczenie żywieniowe w NG.

Chirurgiczne warsztaty video

 1. Radykalna hysterektomia i limfadenektomia w raku szyjki macicy
 2. „Zamurowana miednica” w zaawansowanym raku jajnika – techniki operacyjne
 3. Leczenie operacyjne zaotrzewnowej limfadenopatii
 4. Miejsce laparoskopii w ginekologii onkologicznej – zasady i techniki